ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 คืออะไร

Front_end_car_accident

 

กรมธรรม์ประเภทที่5(ประกันภัยรถยนต์ชั้น5) แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบ 2+
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
: ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
แบบ 3+
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 
 
ความหมายของยานพาหนะทางบก
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ที่ใช้เชื้อเพลิงขับเคลื่อนทุกประเภทเช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถไฟ รถพ่วง รถราง และเคลมสด ณ ที่เกิดเหตุ ไม่สามารถเคลมแห้ง หรือเคลมที่ไม่มีคู่กรณี เหมือนประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้
กรณีที่เป็นฝ่ายผิด
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรก หรือที่เรียกว่า ACCESS จำนวน 2,000 บาท เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่าย ผิด เท่านั้นประกันภัยประเภท 5 จากบริษัทประกันประกันบางแห่ง สามารถเลือกที่จะไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรกได้
 
ที่มา : www.cymiz.com,www.carinsurance.co.th
เกร็ดความรู้ดีๆจาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขายรถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!