คปภ. แนะประชาชนเช็คสภาพรถก่อนเดินทางท่องเที่ยว ช่วงหยุดยาวปีใหม่

1343731063
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน เตือนประชาชนตรวจสอบการทำประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ตลอดจนวันหมดอายุของการทำประกันภัยรถยนต์ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการสอบถามข้อมูลรถทุกคันที่ทำประกันภัย ทางสายด่วนประกันภัย 1186 ตลอดในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว รวมถึงกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนน จึงประสานสำนักงาน คปภ. ภาคและจังหวัด เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัย และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถโทรสอบถามข้อมูลการทำประกันรถยนต์ที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันภัยสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที โดยประชาชนสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 ทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่สายด่วนประกันภัย สำนักงาน คปภ. จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ฝากเตือนผู้ใช้รถควรขับรถด้วยความระมัดระวัง อย่าลืมตรวจสอบการทำประกันภัยรถยนต์ตาม พ.ร.บ. และวันหมดอายุของการทำประกันรถยนต์ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวได้ ที่สำคัญควรตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนทำประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการเดินทางในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ภายในประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาล โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท ระยะเวลาเดินทาง 1-14 วัน มีเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 15 – 60 บาท  ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ มีกรมธรรม์ประกันภัย   การเดินทางที่ให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย เช่น การเสียชีวิต ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล ความล่าช้าหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทาง ความสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว การพลาดการต่อเที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยได้จัดแผนความคุ้มครองแบบต่างๆ ให้ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อตามความต้องการ โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ในแต่ละแบบ ทั้งนี้ อยากขอแนะนำกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อยที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยให้เงินค่าทดแทนถึง 100,000 บาท จากเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 200 บาท และสามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งจากบริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการฯ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย บริษัทไปรษณีย์ไทย ธนาคาร รวมถึงร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ http://www.oic.or.th
ประชาสัมพันธ์โดย  ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ

Q4Car ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง,รถยนต์มือสอง ฟรี!!!!