คปภ. ร่วมภาคเอกชน ประกันภัย รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ 2557

ภาคอุตสาหกรรม ประกันภัย รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยในสังคมไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย(คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย และบริษัทประกันภัย ที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557” ภายใต้คำขวัญ “ปีใหม่นี้ ขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเป็นเอกภาพของภาคอุตสาหกรรม ประกันภัย ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย

  1. การบริการตรวจสภาพรถยนต์ ก่อนเดินทางฟรี 20 รายการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่อู่ซ่อมรถยนต์ในเครือสมาคมสหมิตรการซ่อม รถยนต์ แห่งประเทศไทย และอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือบริษัท ประกันภัย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าของ รถยนต์ มีความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์ช่วงปีใหม่ โดยสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ “ปีใหม่นี้ ตรวจ รถยนต์ ก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่” หรือตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อม รถยนต์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.oic.or.th http://www.thaigia.com http://www.sahamatra.com และ http://www.tlaa.org
  2. การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดยการจัดทำหมวกรองใน และแจกจ่ายให้กับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ สวมใส่ก่อนการสวมหมวกนิรภัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
  3. การรณรงค์การคาดเข็มขัดนิรภัย (Like & Share) โดยการให้ประชาชนร่วมรณรงค์ และร่วมสนุกด้วยการส่งรูปภาพตนเอง เพื่อน หรือคนในครอบครัวของท่าน ขณะที่คาดเข็มขัดนิรภัย และแชร์รูปภาพใน Facebook ของสำนักงาน คปภ. http://www.facebook.com/oicthailand

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ขอให้ท่านเจ้าของรถยนต์ ตรวจสภาพรถยนต์ของท่านตั้งแต่วันนี้ เพราะถ้าท่านไปตรวจสภาพ รถยนต์ ใกล้ครบกำหนดวันที่ 27 ธันวาคม 2556 อาจมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ท่านอาจพลาดการรับบริการได้ ทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2557 ขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ก่อนเดินทาง และควรทำ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย หรือ ” ประกันภัย 200” เบี้ย ประกันภัย เพียง 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น เพราะการทำ ประกันภัย สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของท่าน และครอบครัวของท่านได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือเว็บไซต์ http://www.oic.or.th

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ
แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ
Q4Car ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง,รถยนต์มือสอง ฟรี!!!!