กรมธรรม์ประกันชีวิต ดีกว่าการออมเงินในรูปแบบการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำจริงหรือเปล่า

  เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยพบเจอหรือถูกยื่นข้อเสนอส่วนใหญ่ที่เข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์…