เทคนิคการเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับตัวคุณ

การมีประกันภัยรถยนต์เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยมือขวาที่คอยดูแลท่านและรถยนต์ของท่านยามที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าท่านจะขับขี่ยวดยายพาหนะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด นอกจากการทำประกันภัยรถยนต์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลผูขับขี่เองแล้วยังส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อสังคมและประเทศในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนสังคมได้มั่นใจว่าจะมีผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดความสูญเสียและความเสียหายขึ้น วันนี้ iMoney Thailand จะมาบอกถึงเทคนิคการเลือกประกัยภัยรถยนต์ที่เหมาะกับตัวคุณครับ   การขับขี่รถยนต์ในเมืองหลวงที่มีการจราจรคับคั่งจำเป็นที่จะต้องมองหาความคุ้มครองที่สามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันติดปากว่า พรบ.รถยนต์นั้นเป็นประกันภัยภาคบังคับนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่เกิดความหายเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น มิได้รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่ในความเป็นจริงแล้วการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นอาจเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิด การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเป็นตัวช่วยเสริมความรับผิดชอบส่วนที่เกินความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซี่งจะมอบความอบอุ่นใจในการขับขี่รถยนต์ของคุณได้มากขึ้น ประกันภัยรถยนต์แบบใดที่เหมาะกับคุณ?…

The post เทคนิคการเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับตัวคุณ appeared first on iMoney Thailand.