สอนขับรถ รับรองผล 100%

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปันจุบันนี้การที่เราต้องขับรถเป็นมีความสำคัญไม่น้อยไปจากเรี่องอื่นๆ การเดินทางไปทำงานของพ่อบ้าน แม่บ้าน ไปเรียนของบุตรหลาน การเดินทางไปในที่ต่างๆ อาจจะมองว่าการขับรถเป็นการฟุ้เฟ้ย แค่มีความปลอบภัยกับคนที่เรารักในขณะเดินทางไปในที่ต่างๆมากกว่าทั้งยังเป็นการส่วนตัว ไม่ต้องไปแย่งกันขึ้น-ลง รถโดยสารสาธาระณะหรือรถแท็กซี่ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งนับวันจะมีแต่ข่าวไม่ดีเกิดขึ้นตลอดเวลา
การทีเราต้องขับรถเป็นจึงจำเป็นในชีวิตปันจุบันนี้เป็นอย่างมาก

Couse (หลักสูตร)