ประกันภัยเดินทางต่างประเทศเหมาะกับใคร

 นักท่องเที่ยวแบบอิสระ 

นักท่องเที่ยว หรือประเภทแบคแพคเกอร์ที่เที่ยวด้วยตัวเองนั้น มักจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มตั้งแต่วางแผนจนถึงการเดินทางด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีบริษัททัวร์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ การแก้ปัญหากับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้พบมาก่อนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอ ซึ่งนั่นก็มีความเสี่ยงมากน้อยตามแต่ละสถานที่ โดยเฉพาะการเดินทางบนรถโดยสาร ซึ่งต้องพบปะผู้คนมากมายหลายแบบ ถึงแม้จะมีอิสระแต่ก็อาจไม่ปลอดภัยได้เช่นกัน

นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบริษัททัวร์ 

ปกติบริษัททัวร์จะจัดทำประกันภัยการเดินทางให้แก่ลูกค้าอยู่แล้ว แต่จากที่ได้กล่าวข้างต้นว่าการประกันภัยเดินทางมีอยู่หลายประเภทให้เลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์แต่ละบริษัทว่าจะจัดทำประกันภัยการเดินทางให้เรามากน้อยเพียงใด โดยเริ่มต้นที่ต่ำสุดที่คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียวเพียง 100,000 บาท ดังนั้น จึงควรขอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนจากบริษัททัวร์ หากพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการก็สามารถที่จะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยได้ทันที ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่บริษัททัวร์จัดให้

ผู้ที่เดินทางไปประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

ได้แก่ อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย กรีซ เบลเยี่ยม โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ลักแซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์ ในกลุ่มนี้จำเป็นต้องทำประกันภัยเดินทางเนื่องจากเป็นข้อบังคับในการขอวีซ่า เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การเลือกซื้อประกันภัยเดินทางจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูว่าบริษัทที่รับทำประกันภัยเดินทางนั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถานทูตในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ และดูทุนประกันภัยขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1,500,000 บาท) เป็นอย่างน้อย ตัวเลขนี้ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นทุนประกันภัยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุการเดินทางด้านการชดเชยในกรณีเสียชีวิต

ผู้ที่เดินทางไปทำงาน สัมมนา/ประชุมที่ต่างประเทศ

ท่านสามารถตรวจสอบกับบริษัทของท่านได้ว่าได้มีการทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศให้กับท่านหรือไม่ หรือตรวจสอบกับประกันภัยแบบอื่นที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ แต่โดยปกติประกันสุขภาพที่ท่านทำไว้จะมีความคุ้มครองอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ควรซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไว้เพิ่มเติมเพื่อความอุ่นใจกว่า

 ผู้ที่เดินทางเพื่อการศึกษาเรียนต่อ

โปรดทำการตรวจสอบกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหอพักที่ท่านได้ทำการเลือกไว้ว่ามีกฎข้อบังคับการทำประกันภัยกับบริษัทใดหรือไม่ และตรวจเช็คช่วงเวลาที่คุ้มครอง ซึ่งอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ครอบคลุม เช่น ช่วงเวลาเดินทางจนถึงลงทะเบียนเรียน ในบางครั้งการท่องเที่ยวก่อน หรือการเรียนภาษาในเบื้องต้น อาจเป็นเหตุให้ท่านควรเลือกซื้อประกันภัยเดินทางประเภทนี้ไว้ก่อนเช่นเดียวกัน

 เกร็ดความรู้ดีๆจาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ

เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขายรถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!