ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส,รถกระบะ รหัส 9456 สินทรัพย์ประกันภัย (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุนประกัน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก สินทรัพย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 9456) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ จากบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 9456) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 250,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 8,656.59 บาท รับส่วนลดทันที 643.41 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัสของ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก สินทรัพย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 9456) เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดย ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก สินทรัพย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 9456) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 60 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตด้านธุรกิจการประกันวินาศภัยของประเทศ โดยกิจการได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับจากธนาคารและสถาบันการเงินภายในประเทศตลอดมา บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทำให้บริษัทฯมีฐานะที่แข็งแกร่ง มั่นคงตลอดไป

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้มุ่งพัฒนาศักยกภาพการบริหารงานและการบริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 คือมาตรฐานที่บริษัทฯได้รับจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงานและการ บริการของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก ระดับอย่างแท้จริง หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 792-5555, (02) 792-5050 หรือ โทรสาร: (02) 541-5170, (02) 541-5039

ข้อมูลสาขาของบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย

ท่านที่ไม่สะดวกในการทำประกันที่ สินทรัพย์ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ท่านสามารถดูรายชื่อของ สาขาของบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย ทั่วประเทศ หรือแจ้งทำประกันภัยกับเรา ได้ที่ ทูเดย์อินชัวร์ โทรศัพท์ (02) 952-7322, (084) 614-4442, (086) 431-9603, หรือ (086) 431-9606 ทำ ประกันภัยรถยนต์ วันนี้ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
 • รับประกันอู่ในสัญญา
 • ทุนประกันภัยรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ไม่เกินกว่า 80% ของราคารถยนต์ในปัจจุบัน (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
 • รับประกันเฉพาะรถเอเซียเท่านั้น
 • ยกเว้นรถยนต์นำเข้า รถยุโรป รถยนต์สปอร์ต รถยนต์ตกแต่งดัดแปลง
 • รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี
 • ไม่มีส่วนลดกลุ่ม ส่วนลดประวัติดี และไม่มีการโอนส่วนลดประวัติดี
 • คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก และคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุ
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการพลิกคว่ำ หรือเฉี่ยวชนกับวัตถุที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบก หรือจากการใช้รับจ้างสาธารณะ
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/2555

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก สินทรัพย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 9456) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 150,000 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 250,000 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 0 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 x 3 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 50,000 x 3 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) ราคามาตรฐานจากบริษัทสินทรัพย์ประกันภัย สำหรับ สินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) (รหัสสินค้า 9456) ตามหน้ากรมธรรม์ 9,300.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 8,656.59 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 35.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 608.41 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อสินทรัพย์ (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) (รหัสสินค้า 9456) ได้ทันที ทำ ประกันภัยรถยนต์ วันนี้ เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ กว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.

The post ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส,รถกระบะ รหัส 9456 สินทรัพย์ประกันภัย (สูญหาย ไฟไหม้ 250,000 บาท)-2 PLUS ทุนประกัน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) appeared first on Thai Car Insurance.