ทำไมประกันภัยรถยนต์ในเมืองไทยมีหลายแบบ อะไรคือชั้น 2+ และ 3+ กันแน่?

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจควบคู่ไปกับการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือพรบ.รถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ในแต่ละประเภทเพื่อเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณในการจ่ายเบี้ยประกันของผู้ขับขี่   ในอดีตนั้นมีแผนประกันภัยรถยนต์ให้เลือกซื้อเพียง 3 ประเภท นัั่นคือประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2  และชั้น 3 แต่ในปัจจุบันทางบริษัทประกันภัยฯได้มีการปรับปรุงแผนความคุ้มครองประกันภัยชั้น 2 และ 3 โดยการนำเสนอแผนประกันชั้น 2+ และ 3+…

The post ทำไมประกันภัยรถยนต์ในเมืองไทยมีหลายแบบ อะไรคือชั้น 2+ และ 3+ กันแน่? appeared first on iMoney Thailand.