อัตราตรวจสภาพรถเอกชน

มอเตอร์ไซต์
60 บาท

มีอายุครบ 5 ปี

รถเก๋ง
200 บาท

อายุครบ 7 ปี

รถกระบะ

200 บาท

อายุครบ 7 ปี

รถตู้
200 บาท

อายุครบ 7 ปี

สอบถามประกันภัยได้ที่ Facebook