1. ค้นหาประกันภัยออนไลน์

สามารถดูข้อมูลประกันภัยต่างๆ ได้จากเมนูด้านบน

2. ค้นหาข้อมูลเบี้ยประกันภัย

ให้ไปที่ หน้าแรก เลือกระบุข้อมูลรถยนต์ของท่าน เมื่อครบแล้วให้ท่านกดที่ปุ่ม “เช็คเบี้ย”

method1

จะมี pop up ขึ้นมาสอบถามข้อมูลของท่าน ให้ท่านกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและต้องกรอกให้ครบทุกช่อง เมื่อครบแล้วให้ท่านกด “เช็คเบี้ย” ระบบจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ และจะติดต่อท่านกลับภายใน 24 ชั่วโมง

method2

3. สั่งซื้อประกันภัย

รับการติดต่อ และ สั่งซื้อประกันภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่าน หรือ กรุณาโทร 081 829 5040 เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเรา

4. รับความคุ้มครอง

หลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันคำสั่งสั่งซื้อจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้น ตามวัน เวลา ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยออนไลน์ บริษัทฯจะทำการจัดส่งเอกสารฉบับจริง อันได้แก่ กรมธรรม์ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ไปยังที่อยู่ตามที่ได้ระบุไว้ เฉพาะที่มีภูมิลำเนา ในประเทศไทยเท่านั้น